{{ pageInfos.titleEn }}
{{ pageInfos.titleZh }}

{{ categoriesTitle }}

{{ content.title }}

免費索票:https://reurl.cc/mG2Ejj2022 台北國際酒展 來啦!!!✨


年度酒展即將與您見面~~


地點:台北南港展覽館一館


日期:2021/11/19(五) - 11/22(一)


時間:AM11:00 ~ PM7:00


攤位編號: 324 思橙國際有限公司(久利酒藏)👋🏼


邀請您前來久利攤位與我們聊聊天,買醉美好週末!